Arş.Gör. Hakan ÖZAK

Arş.Gör. Hakan ÖZAK

Doktora eğitimine devam etmektedir.

                               Tel: 03745241000/1692

                               web: http://ozak_h.web.ibu.edu.tr/index.htm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Friday, 28 December 2012 23:18

Arş. Gör. Hakan ÖZAK

Ar. Gör. Hakan ÖZAK


Kişisel Bilgiler


Ana Dili:

Türkçe

Uyruğu:

T.C.

İş Adresi:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim   Fakültesi Özel Eğitim Bölümü/ BOLU

İş Telefonu:

+90 (374) 254 1000 / 1692

Faks:

+90 (374) 25346 41

Fakülte:

Eğitim Fakültesi

Bölüm:

Özel Eğitim Bölümü

Ana Bilim Dalı:

Zihin Engellilerin Eğitimi Ana Bilim Dalı

İlgi Alanları:

Erken Çocukluk Eğitimi, Erken Okuryazarlık, Zihin   Engellilere Okuma-Yazma Öğretimi, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları, Eğitsel   Tanı ve Değerlendirme, Bilgisayar Destekli Eğitim, Öğretmen Eğitimi, Akademik   Beceriler.


Öğrenim Durumu


Lisans:  

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi   Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. 1999-2003 

Yüksek Lisans:  

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal   Bilimler Enstitüsü Zihin Engellilerin Eğitimi ABD, 2004-2008 

Doktora:  

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Zihin Engellilerin Eğitimi ABD, 2009-…

 


Yüksek Lisans Tezi


1)  

Özak, Hakan. (2008) Zihinsel   Yetersizliği Olan Öğrencilere Okuma Becerilerinin Öğretiminde Bilgisayar   Aracılığıyla Sunulan Eş Zamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği. Abant İzzet   Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Doktora Tezi


 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü  (Devam Ediyor)


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


  

 1. Özak, H. ve Avcıoğlu, H. (2012) Zihinsel   Yetersizliği Olan Öğrencilere Okuma Becerilerinin Öğretiminde Bilgisayar   Aracılığıyla Sunulan Eş Zamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim   Fakültesi Dergisi 11, (2).
 2. Özak, H. ve Diken, İ. H. (2010) Zihinsel   yetersizliği olan öğrencilerin işlevsel akademik becerilerine ilişkin   Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin gözden geçirilmesi (Reviewing master   thesis and doctoral dissertations on functional academic skills of students   with intellectual disabilities in Turkey). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 11(1)   43-58.
 3. Özak, H., Vural, M., Avcıoğlu, H. (2008). Rehberlik   Araştırma Merkezi Müdürlerinin Gönderme, Tanılama, Yerleştirme, İzleme ve   Değerlendirmeye İlişkin Görüş ve Önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7,(1).
 4. Özak, H., Yıkmış, A,, Acar, Ç. ve Karabulut, A. (2015) Öğretmen adaylarının zihin engelliler sınıf öğretmenleri ve uygulama sınıflarına ilişkin görüşleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15 (özel sayı).
 5. Karabulut, A., Yıkmış, A., Özak, H. ve Karabulut, H. (2015) Şemaya dayalı problem çözme stratejisinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin problem çözme performanslarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15 (özel sayı).


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


1) Özak, H. ve Diken, İ. H. (2010).   Zihinsel Yetersizliği olan bireylere işlevsel akademik becerilerin öğretimine   yönelik Türkiye’de yapılan tezlerin gözden geçirilmesi. 20. Ulusal Özel   Eğitim Kongresinde poster bildiri, Gaziantep.

 

2) Özak, H., Avcıoğlu, H. (2008) “Zihinsel   Yetersizliği Olan Öğrencilere Okuma Becerilerinin Öğretiminde Bilgisayar   Aracılığıyla Sunulan Eş Zamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği.” Poster   Bildiri, 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Konya Selçuk Üniversitesi 2008.

 

3) Özak, H., Vural, M., Avcıoğlu, H. (2007). “Rehberlik   Araştırma Merkezi Müdürlerinin Gönderme, Tanılama, Yerleştirme, İzleme ve   Değerlendirmeye İlişkin Görüş ve Önerileri.” 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi.   Çeşme/İzmir.

4) Özak, H., Yıkmış, A,, Acar, Ç. ve Karabulut, A. (2015) Öğretmen adaylarının zihin engelliler sınıf öğretmenleri ve uygulama sınıflarına ilişkin görüşleri, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bolu.

5) Karabulut, A., Yıkmış, A., Özak, H. ve Karabulut, H. (2015) Şemaya dayalı problem çözme stratejisinin zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin problem çözme performanslarına etkisi. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bolu.

 

 

Yürütmüş Olduğu Dersler


       1)

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları

       2)  

Z. E. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

       3)

Özel Eğitim

       4)

Zihin Engellilere Türkçe Öğretimi

       5)

Öğretmenlik Uygulaması

 Öğretim Görevlisi Olarak Katıldığı Kurs/Seminerler:

 • 12-16 Haziran 2006 tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 183 Nolu “Zihinsel Engelli Öğrencilere Okuma Yazma Öğretimi Kursunda” Eğitim     Görevlisi. Aksaray.
 • 31 Haziran- 8 Temmuz 2006 Tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 335 Nolu “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kursunda” Eğitim Görevlisi. Esenköy/Yalova.
 • 04-09.11.2007 tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 809 Nolu  “Özel     Eğitim Formatörlük Kursu” Eğitim Görevlisi Düzce.
 • 18-23.11.2007 tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 827 Nolu  “Özel     Eğitim Formatörlük Kursu” Eğitim Görevlisi Erzurum.
 • 02-07.12.2007 tarihinde MEB Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 832 Nolu  “Özel     Eğitim Formatörlük Kursu” Eğitim Görevlisi Mersin.

    Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • XX. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (2010) Gaziantep.
 • Uluslararası Katılımlı Erken Çocuklukta Özel Eğitim Sempozyumu (2009) Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • XVIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (2008) Selçuk Üniversitesi, Konya .
 • XVII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi (2007) Altınyunus Otel, Çeşme-İzmir.
 • Golly, A. (2007). Problem Davranışlarla Etkili Başetme Yolları ve Olumlu, Etkili ve     Saygılı Okul Ortamları Yaratma. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • XVI. Özel Eğitim Kongresi (2006) 19 Mayıs Üniversitesi . Samsun.
 • XV. Özel Eğitim Kongresi (2005) Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ankara.
 • 4. Etkileşimli Aile Eğitimi Sempozyumu (MEB. Şura Salonu Ankara). 2004
 • XIV. Özel Eğitim Kongresi (2004) A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi. Bolu.

Announcements